Hotline: Mr.Khánh 0225.3810055

acsvietnam@acs.com.vn | Follow us:Các đơn vị thành viên

CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN

28-03-15 03:09:15 | Lượt xem: 192 | Các đơn vị thành viên

---

Tổng Giám đốc: Bà Lê Thị Hoài Thu

Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh: Ông Nguyễn Hoàng Long

 

1. Trung tâm Quảng cáo và tổ chức sự kiện:

- Đại diện: Ông Trần Long Khánh – Chức vụ: Giám đốc Trung tâm.

- Điện thoại di động 0979 666 106

- Điện thoại bàn: 02253.810055 

- Văn phòng đại diện tại 50 Đinh Tiên Hoàng – Hải Phòng:

2. Xí nghiệp In ACS:

- Đại diện: Bà Phạm Thị Thủy – Chức vụ: Phó Giám đốc Xí nghiệp.

- Điện thoại di động : 0914 925 935

- Văn phòng đại diện tại 50 Đinh Tiên Hoàng – Hải Phòng:

- Điện thoại: 02253.745069 

3. Trung tâm Hội chợ triển lãm:

- Đại diện: Ông Nguyễn Hoàng Long – Chức vụ: Giám đốc Trung tâm.

- Điện thoại di động: 0913.240730

- Điện thoại : 02253.581.588 Fax: 0313.581599.

- Văn phòng đại diện tại 50 Đinh Tiên Hoàng – Hải Phòng:

 

 
Đầu trang