Emerald thiên nhiên, không xử lí 1,44 carat

MSP:
Giá:
Mô tả ngắn:
Sản phẩm cùng loại
Liên hệ