Hotline: Mr.Khánh 0225.3810055

acsvietnam@acs.com.vn | Follow us:Giới thiệu

Hồ sơ năng lực

Hồ sơ năng lực

08-08-2014 01:51:24 | Profile

Công ty cổ phần ACS Việt Nam Xem thêm

GIỚI THIỆU CÔNG TY CỔ PHẦN ACS VIỆT NAM

GIỚI THIỆU CÔNG TY CỔ PHẦN ACS VIỆT NAM

22-07-2014 01:19:54 | Gới thiệu công ty

Công ty cổ phần ACS Việt Nam tiền thân từ Trạm vật tư văn hoá thông tin thuộc Sở Văn hoá Thông tin Hải Phòng với đội ngũ chưa đầy 10 người, cơ sở vật chất thiếu thốn, chức năng hoạt động chủ yếu là cấp phát vật tư văn hoá cho các đơn vị thuộc ngành văn hoá. Đến nay, Công ty đã có gần 200 CBCNV, vốn điều lệ là 108 tỷ đồng với nhiều đơn vị thành viên, hoạt động đa ngành nghề. Xem thêm
Đầu trang