ruby thiên nhiên, không xử lý - precious le - 0,95ct

MSP:
Giá: 1,200,000 đ
Mô tả ngắn:

Ruby Lục Yên, hồng đỏ, chất ngọc.

Hàng chuẩn thiên nhiên, đi kèm bất kỳ kiểm định nào khách hàng yêu cầu.

Sản phẩm cùng loại
Liên hệ