ruby thiên nhiên, không xử lý -precious le - 1,41ct

MSP:
Giá: 8,000,000 đ
Mô tả ngắn:

Ruby Lục Yên, đỏ sâu, chất ngọc.

Hàng chuẩn thiên nhiên, đi kèm bất kỳ kiểm định nào khách hàng yêu cầu.

Sản phẩm cùng loại
Liên hệ