ruby thiên nhiên, không xử lý -precious le - 1,88ct

MSP:
Giá: 12,000,000 đ
Mô tả ngắn:

Đá Ruby Lục Yên đỏ huyết bồ câu, chất ngọc trong.

Khai thác và chế tác tại mỏ.

Hàng chuẩn thiên nhiên, có đi kèm bất kỳ kiểm định nào theo yêu cầu của khách.

Sản phẩm cùng loại
Liên hệ