ruby thiên nhiên, không xử lý -precious le - 2,7ct

MSP:
Giá: 12,000,000 đ
Mô tả ngắn:

Ruby Lục Yên, đỏ rực tuyệt đẹp, chất ngọc, mặt mịn.

Hàng chuẩn thiên nhiên, đi kèm bất kỳ kiểm định nào khách hàng yêu cầu.

Sản phẩm cùng loại
Liên hệ