ruby facet thiên nhiên, không xử lý - 1,56 carat

MSP:
Giá: 115,000,000 đ
Mô tả ngắn:
Sản phẩm cùng loại
Liên hệ