Ruby facet thiên nhiên, không xử lí -1,63 carat

MSP:
Giá: 118,000,000 đ
Mô tả ngắn:
Sản phẩm cùng loại
Liên hệ