Ruby facet thiên nhiên, không xử lý - 0,55 carat

MSP:
Giá: 24,000,000 đ
Mô tả ngắn:
Sản phẩm cùng loại
Liên hệ