Ruby facet thiên nhiên, không xử lý - 0,80 carat

MSP:
Giá: 28,000,000 đ
Mô tả ngắn:
Sản phẩm cùng loại
Liên hệ