Ruby facet thiên nhiên, không xử lý - 1,05 carat

MSP:
Giá:
Mô tả ngắn:
Sản phẩm cùng loại
Liên hệ