Ruby facet thiên nhiên, không xử lý - 1,47 carat

MSP:
Giá: 90,000,000 đ
Mô tả ngắn:
Sản phẩm cùng loại
Liên hệ