Ruby facet thiên nhiên, không xử lý - 2,16 carat

MSP:
Giá: Liên hệ
Mô tả ngắn:
Sản phẩm cùng loại
Liên hệ