ruby facet thiên nhiên, không xử lý - 2,68 carat

MSP:
Giá: 86,000,000 đ
Mô tả ngắn:

Ruby Facet thiên nhiên, không đốt nhiệt, không glassfill.

Nguồn gốc Lục Yên

Phù hợp cho cả mặt nhẫn nam và nhẫn nữ nổi bật

Sản phẩm cùng loại
Liên hệ