Ruby Sao thiên nhiên, không xử lý - 1,19 carat

MSP:
Giá: 72,000,000 đ
Mô tả ngắn:
Sản phẩm cùng loại
Liên hệ