Ruby Sao thiên nhiên, không xử lý - 2,27 carat

MSP:
Giá:
Mô tả ngắn:

Ruby sao Lục Yên, Màu đỏ hồng tươi.

Sao cân đỉnh, cân trục.

Trang sức phù hợp

+ Nhẫn nam Ruby cỡ nhỏ

+ Nhẫn nữ Ruby cỡ nhỏ - cỡ trung

+ mặt dây Ruby cỡ nhỏ

Sản phẩm cùng loại
Liên hệ