Sapphire hồng thiên nhiên, không xử lí - 3,50 carat

MSP:
Giá:
Mô tả ngắn:
Sản phẩm cùng loại
Liên hệ