Spinel thiên nhiên, không xử lý - 1,76 carat

MSP:
Giá:
Mô tả ngắn:
Sản phẩm cùng loại
Liên hệ