Amazonit thiên nhiên, không xử lý - 9,18 carat

MSP:
Giá: 24,786,000 đ
Mô tả ngắn:
Sản phẩm cùng loại
Liên hệ