Tourmaline thiên nhiên, không xử lý - 7,19 carat

MSP:
Giá: Liên hệ
Mô tả ngắn:
Sản phẩm cùng loại
Liên hệ